banner-image

Dla Rodziców

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z Państwa dzieckiem:

Dyrektor

Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców/interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 8:00 – 11:00 oraz w każdym innym terminie w godzinach pracy przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu.

Referent

Referent przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 14:30.

Konsultacje indywidualne z nauczycielkami

Po wcześniejszym zgłoszeniu, w ustalone dni oraz wg potrzeb z inicjatywy nauczyciela lub na prośbę rodzica.

Prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze umówienie się na rozmowę z ww osobami:

  • poprzez wychowawcę grupy
  • e-mailowo: przedszkole19@pila.edu.pl
  • telefonicznie: 67 351 40 77

Galerie Grup: