Serdecznie witamy

W Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile,
w którym tworzymy najlepsze warunki
aby rozwijać twórcze postawy u dzieci.

W Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile,
w którym tworzymy najlepsze warunki
aby rozwijać twórcze postawy u dzieci.

W Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile,
w którym tworzymy najlepsze warunki
aby rozwijać twórcze postawy u dzieci.

NABÓR DO PRZEDSZKOLA
2020/2021
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Nabór do Przedszkola 2020/2021
Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 616(29) 2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20.01.2020 r rozpoczeliśmy rekrutację do naszego przedszkola.

Szczegóły >>>

Wydarzenia


Wdrażamy Innowacje
Plan Daltoński w przedszkolu- odpowiedzialność, samodzielność, współpraca

Zgodnie z założeniami edukacji daltońskiej ogromną rolę w procesie nauczania stanowi wizualizacja procesu edukacyjnego. Wizualizacja oparta jest na tablicach, na których przy pomocy kolorów lub piktogramów, oznacza się wprowadzoną organizację pracy. Wizualizacja pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady obowiązujące w grupie. Dlatego w Sali została powieszona tablica, na której umieszczona zostały zdjęcia dzieci, kolory tygodnia, a także plan dnia. Praca będzie miała system tygodniowy i przystosowany do wieku dzieci.

Przedszkole ośrodkiem wspierania inteligencji wielorakich dzieci

Kształcenie jest procesem, który przygotowuje człowieka do twórczego uczestnictwa w przekształcaniu rzeczywistości. Nauczyciel, który kieruje tym procesem stara się dotrzeć do wielu sfer działalności człowieka. Poszukuje nowych rozwiązań dotyczących procesu dydaktycznego, ażeby działania podejmowane na rzecz dziecka zakończyły się sukcesem. Poprzez stosowanie ciekawych rozwiązań metodycznych wykorzystujących wiedzę o wychowankach, o ich rozwoju psychicznym i biologicznym, nauczyciel wpływa na efektywność uczenia się i rozwoju. Obserwując, poznając dzieci zauważa się ich złożone osobowości. Każde z nich to inne zdolności, umiejętności, które zmieniają się wzrastają i doskonalą, ale w bardzo osobisty, indywidualny sposób, w różnym tempie.
Podróż do krainy pełnej zdrowia

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia.Zadaniem innowacji jest przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, jak unikać sytuacji ryzykownych. Ważnym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów. Poza profilaktyką istotnym jest, by dzieci posiadały wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie zdrowia.


Interaktywny przedszkolak


P
oprzez korzystanie z materiałów Programu Tablit dostosowanych do użytku na tablicy multimedialnej , takich jak animacje oraz oparte na nich filmiki mające na celu przybliżenie dzieciom zjawisk przyrodniczonaukowych , innowacja wprowadzi do praktyki nowe metody dydaktyczne. Interaktywność większości materiałów proponowanych przez program wymaga reakcji i działań dzieci natomiast poprzez stosowanie metody modelowania dialogów QtA, nauczyciel zachęci dzieci do dyskusji oraz aktywizuje do formułowania wniosków.


Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń


Jesteśmy

przedszkole-z-pasja5-555x417

 

Przedszkolem z pasją

Wychowanie plastyczne odgrywa w naszym przedszkolu szczególną rolę. Wierzymy, że możliwości twórcze tkwią w każdym dziecku, a od nauczyciela zależy, czy i jak dalej się one rozwiną.

 

Przedszkolem pełnym Talentów

Przeprowadziliśmy w naszym przedszkolu dzień talentu, podczas którego dzieci mogły zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne…

talenty7-555x417


Nasze Certyfikaty i Dyplomy


To już 30 lat...

Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Pile usytuowane jest w jednopiętrowym budynku w oddalonej od centrum miasta dzielnicy Jadwiżyn. Istnieje od 1990 roku. Bliski dostęp do lasu sprawia, że wychowankowie mają częsty kontakt z przyrodą. Przedszkole posiada duży, zielony i nowocześnie wyposażony ogród, który pozwala na częste organizowanie zabaw na świeżym powietrzu. Jego ozdobą jest bogaty gatunkowo drzewostan, który stanowi schronienie dla ptaków, piękny ogród kwiatowy oraz certyfikowany plac zabaw dla dzieci. Co roku prowadzone są w przedszkolu  dni adaptacyjne oraz dni otwarte. W bieżącym roku szkolnym opieką przedszkolną objętych jest 148 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczających do 6 oddziałów. W odpowiedzi na potrzeby rodziców przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30. Obiekt jest monitorowany. Przedszkole posiada m.in. wygodne i estetycznie urządzone sale zabaw, gabinet logopedyczno-terapeutyczny, Jedna z sal wyposażona jest w tablicę interaktywną, dzięki której dzieci mogą uczestniczyć w realizacji innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego „Tablit”. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczyć w kółkach zainteresowań, takich jak kółko plastyczne, teatralne.


Kontakt

Administracja - tel. 67 351 40 77

dyr. Hanna Smolarz - tel. 67 214 16 85

przedszkole19@pila.edu.pl